Generalforsamling 2018
     
af Louise 2018-01-25


Der inviteres til ordinær Generalforsamling i Lemvig Løbeklub onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00 i Lemtorpskolens festsal.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Uddeling af pokaler
5. Fremlæggelse af regnskab
6. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed i det kommende år samt drøftelse af budget
7. Indkomne forslag
(NB: Eventuelle forslag til behandling skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes)
8. Valg
   a. Bestyrelsesmedlemmer
   b. 1 Suppleant
   c. 2 Revisorer
   d. 1 Revisorsuppleant
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Lemvig Løbeklub