Statistikregler

I Lemvig løbeklub fører vi statistik over de resultater, som klubbens medlemmer opnår. Vi registrerer resultater fra officielle baneløbskonkurrencer, fra 10, 15 og 20 km landevejsløb, forudsat at distancerne er kontrolopmålt af DAF, og endelig registrerer vi resultater fra marathon og halvmarathonløb. Alle resultater skal være opnået i konkurrencer.


Vi registrerer chip-nettotider, men hvis den eksisterende klubrekord er en bruttotid, kan denne kun overgåes, hvis en ny rekord samtidig indeholder en forbedret bruttotid.


Resultater kan registreres i alle aldersklasser (undgom, senior og veteran-klasse). Det bedste resultat et medlem har opnået i en given aldersklasse registreres, dog således at tiden fra seniorklassen skal være bedst, idet den ellers undlades.


Vi søger at registrere alle tider, som henhører under ovenstående, og hvis nogen har kendskab til fejl eller mangler, så bedes man indrapportere dette ved at sende en mail til Morten Jensen.


Bemærk: Vi henstiller til, at alle indrapporterer deres resultater under "Kilometerkonkurrencen", idet resultaterne her er udgangspunkt for vedligeholdelse af løbsstatistikken.